Podcast

Vi har ofta många frågor. Här tar vi upp frågor som ni ställer om kristna tron, eller frågor vi själva har.

Videos

Kortare budskap och uppmuntran. Det kommer också komma kortare dokumentärer.

Blogg

Allt om tron på Jesus och det som berör våra liv. Med insiktsfulla texter men relativt korta inlägg.

Lärjungaskap

Är en viktig del i allt vi gör. Lär och ge vidare och dela livet tillsammans.


Missions vägledning

Ibland är det svårt och veta var man ska leta efter missionsresor eller bibelskolor. Vi vill hjälpa dig genom att berätta om de många olika organisationer eller bibelskolor som finns och deras olika fokus/strukturer. Sverige och världen är berikat med en mångfald av olika missionsfält och bibelskolor.

Om Ibelieve

Vad är lärjungaskap? Varför har lärjungaskap blivit ett svårt ord i Sverige idag? Hur kan vi läsa ordet och varför bör vi göra det? Hur får jag en sann relation med Jesus som är äkta både i min ensamhet och bland människor? Varför är det sådan kamp med att ge hela sitt liv för Jesus?

Vi vill uppmuntra både genom bibeln och undervisning. Vi vill även ta tid för andra och varandra, framförallt gå  igenom livet tillsammans. Det finns många ungdomar idag som ropar efter att någon ska gå med dem i livet och få stöd och uppmuntran till att leva ett liv överlåtet till Jesus. Allt vi vill göra är att uppmuntra till ett sant kristet liv, där kärleken till Jesus blir så pass verklig att det bästa vi vet är att bara få gå in i vår kammare och tala med Jesus. Vår förhoppning är att det leder till iver för hans församling och till de som ännu inte har hört evangeliet.

Hör av dig!

Jönköping

info@ibelieve.se

Stäng meny