​Kärlek del 2 – Kärlek och vishet

​Kärlek del 2 – Kärlek och vishet

Kan man säga att det var värre förr eftersom vi har ett mer öppensinnat samhälle idag? Kanske, kanske inte, det är upp till var och en vad man tycker.

Det verkar som bara för att man inte följer strömmen är man stämplad som en outsider. Vi människor dömer varandra för snabbt ibland på grund av okunskap, meningsskiljaktigheter eller för att man är annorlunda eller ser så ut. Kanske har man en annan bakgrundshistoria.
Hur ska man då vända på det? Jag skulle säga: genom kärleken. Gud är kärlek.
Men hur ska man älska sin nästa?

Sann kärlek är inte bara någon känsla, det är ett val man gör varje dag, att sätta andra före sig själv, inte för att man själv ska få ut något av det utan för att man vill personen väl. Genom Kristus vishet förstår vi det. Att älska sin nästa når som längst när vi vandrar med Jesus. Det står även i Bibeln att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det påminner om den gyllene regeln behandla andra som vi själva vill bli behandlade.
Om någon behandlar dig illa, så gör inte samma sak tillbaka utan var istället vis och kärleksfull och vänd andra kinden till som Bibeln säger. Om du fortsatt blir behandlad illa och det går ut över dig på ett vidrigt sätt är det dags gå därifrån tills den personen ångrar sig.

Kärlek föder tålamod och förlåtelse. Ska vi inte visa samma förlåtelse som vår Fader Gud ger oss? Vi syndar hela tiden men ändå älskar Han oss.

Jesus som var den kärleksfullaste som någonsin vandrat på denna jord sade, Mitt bud är detta: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Joh 15:12

Men hur ska vi älska någon som är svår att älska? Då kan vi be Gud om vishet att kunna göra det. Om någon brister i vishet ska han eller hon be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få den. Men han ska be i tro utan att tvivla, Jak 1:5-6.

Kärlek är som Jesus själv; mild, barmhärtig, tålmodig och vis.
Vishet från Herren är något som bär frukt i anden. Jakobs brev 3:13-18.

Att frukta Herren är början till visheten. Med andra att respektera att lyda och vörda Herren är början till visheten. All sann och ren vishet kommer ifrån Gud, all annan vishet är jordisk vishet. Människans vishet är dårskap inför Gud. Genom Hans vishet förstår vi att vi ska älska vår nästa och vända andra kinden till. Ordspråksboken 9:10

Och min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag Filipperbrevet 1:9-10

Guds rikaste välsignelse till er och lita på honom!

Oliver Skogsskimmer.

Stäng meny