Slät och trubbig (Anden och köttet) En kamp.

Slät och trubbig (Anden och köttet) En kamp.

Ett personligt budskap från bloggskrivaren Oliver.

Jag har en silverring på varsin tumme. En slät på vänster och en hamrad på höger. Den släta med sin jämna yta symboliserar renhet och friden likt den vita duvan som flyger under Guds himmel. Den hamrade med sin skrovliga yta symboliserar hur mitt liv och min själ ser ut, ojämn och grov. Varje dag är en kamp från synd. Varje dag ser jag Guds hand sträckas fram för att hjälpa mig bort från synden men det är inte alltid jag är stark nog att ta den. Ändå överger han mig inte, utan förlåter mig när han ser mitt ångerfyllda hjärta och min strävan att göra bättre ifrån mig – hans nåd överväldigar mig. Han vill att vi ska bli rena som duvan och lära oss att flyga. 

Den släta ringen är en påminnelse om min strävan efter att göra mitt liv bättre, med mindre synd och mer rättfärdighet. Med bön, tid, disciplin och Guds vägledning kan mitt liv och min själ bli mer likt den vänstra ringen istället för den högra.

Den hamrade ringen är påminnelsen om att synden alltid är nära, men jag har ett val. Jag har alltid ett val.

En del saker i livet kan dock förhindra detta, saker såsom mående, intressen, attityder, ytlighet, avgudadyrkan, stolthet, fördomar, umgängeskretsar osv.

Ibland måste vi välja bort saker från vårt liv som eventuellt kan leda till synd eller dra oss längre bort ifrån Gud. Vi behöver kapa vissa grenar på vårt livsträd som kanske ser bra ut på ytan, med tillsynes friska löv och stark bark; men som vi innerst inne vet kommer få löven att gulna snabbare och falla till marken. Även barken kommer att mattas. Det kan vara smärtsamt att göra detta, men grenarna kommer att växa ut igen i sinom tid. Då kommer löven att vara friskare än någonsin och barken stark och hård. Men för att det ska växa ut igen måste vi fylla tomrummen efter det vi uppoffrat med något som kan bära riktig frukt ifrån Gud. Saker av denna världen rinner ut i sanden; det är tillfälliga saker skapade av tillfälligheter. Materiella saker som rikedom eller framgång är tillfälliga – men Guds nåd, lycka och kärlek samt hans styrka är permanenta.

Det Gud skänker oss är så mycket mer värt än det som finns på denna jorden. Vill du hellre ta emot gåvor från människors händer än ifrån Gud som har skapat allt? Ingen synd är värd att följa. Det kanske känns bra i början men till slut kommer det få ditt livs träd att ruttna.

Om något håller dig ifrån Gud eller får dig att gå ifrån hans väg, så kapa det direkt. Det är inte värt att hålla fast vid, för det är inte större än Gud; han som håller dig i sina trygga och kärleksfulla händer. Vad finns det för något på jorden som kan få dig att känna dig tryggare eller mer älskad än Gud?  

Att ha intressen som får dig glad är bra, men om det får större plats i ditt hjärta än vad Gud får borde du fråga dig själv vilket du helst vill ha. Vilket ger dig mest frid, både kortsiktigt och långsiktigt? Prioritera Gud i ditt hjärta och se att allt kommer förändras till det bättre. 


Våga prioritera Gud.

Våga fylla ditt hjärta med honom.

Våga ge utrymme till honom

Våga älska honom.

Våga lita på honom.

Våga vandra med honom.

Vissa stunder kan det kännas ensamt att vandra på Guds väg, som om han inte lyssnar eller som om han har övergivit dig. Men kom då ihåg att han aldrig lämnar dig, för du vandrar på Herrens väg. Den leder bara till bra saker.

Låt våra högra ringar bli som vår vänstra.

Romarbrevet 6 + Filipperbrevet 3-4

Guds rikaste välsignelse till er och lita på honom!

Oliver Skogsskimmer.

Stäng meny