Budskapet om Korset

Budskapet om Korset

Paulus kallade det budskap han predikade för Budskapet om Korset. Vad är det då med detta budskap som vi människor har så svårt att ta emot? Och hur kan det budskapet förvandla våra liv?

Korset där Jesus gav sitt liv, vad säger det dig, vad säger det mig? Jo, att alla våra synder blev lagd på Honom, att han dog den död vi förtjänat.
För hedningarna var det en dårskap, något som mänsklig vishet inte kan greppa. Men för judarna, den tidens religiösa experter, var det en stötesten.

Jag skulle vilja förklara lite vad han menade med det. För det gäller egentligen inte bara judarna utan oss alla.
Det var något de snubblade på i deras fromhetssträvan efter att söka göra Guds vilja genom egen prestation och ansträngning.
Att göra, tänka och förstå något. För korset säger också att all mänsklig strävan efter att bli accepterade, älskade, mottagna av Gud genom något som kommer från vår sida, vare sig handlingar, kunskap, tradition eller vad som helst är värdelöst i det anseendet.
Gud tillåter aldrig att hans relation med någon människa bygger på något annan än Honom själv och hans kärlek till oss.
Därför att han vill att de ska vara en kravlös relation där han som vet bäst får vara vår Gud och vi hans barn.

När vi förstår detta, kan våra liv och vår relation med Gud bli okomplicerad och kravlös. För Gud tar emot oss precis som vi är.
Han vet våra brister, men han tar emot oss helt utan att bedöma oss, som en kärleksfull Fader. Och på samma sätt vår gemenskap med andra människor,
det vi kallar Guds församlingen, där inte vi människor är det centrala utan Herren.
Och där korset har skapat frid mellan oss och Gud och människor emellan finns egentligen inget som står oss emellan.
All ytlighet, osämja och fruktan kan dö ut, för det finns en innerlig kärlek och frid som kommer från Honom som lever i oss.
För korsets budskap säger också att det inte längre är vi som lever utan Kristus lever i oss.
Där kan vi fullkomligt acceptera varandra villkorslöst och växa tillsammans i Gud, och där Herren är den som ger växten som huvudet för sin församling.
Och andra människor kan komma med och säga: se hur dom älskar varandra. Sådan kärlek, kravlös och uppriktig har jag aldrig sett förut!
Och så kan vi predika att det inte handlar om oss själva utan om Honom som har gett sitt liv för oss och älskat oss så oändligt mycket.

Det kan man säga är korsets effekt på vår Gudsrelation och gemenskap.
Och dess kraft får alla murar som synden byggt upp, både mellan Gud och människor, att rasera och leda oss fram till den gemenskap som vi är skapade för.

1 Kor 1:18-23, Rom 5:8, 10:3, 1 Pet 1:24, Gal 2:20, 1 Joh 3:1, 1 Tim 3:15,

Kol 3:11-17, Kol 1:18, 2:19, Joh 14:34-35, 1 Pet 1:22, Ef 2:14-15

Mvh
Josef

Josef@ibelieve.se


Tillbaka

Stäng meny