En sund iver

En sund iver

Paulus, en sansad och sund person, predikade ordet och undervisade det sanna budskapet om Jesus tack vare Kristus nåd och uppenbarelse. Paulus, var gripen av Jesus. Ivrig, ivrig för Kristus och den underbara relationen med honom, ivrig för Guds sanna ord, ivrig för församlingen, ivrig för människors frälsning, ivrig för människors fortsatta vandring med Jesus, ivrig för hans återkomst, ivrig för att de själva ska leva och följa Jesus av hela sina hjärtan. Ivrig oavsett omständigheterna eller den förföljelsen Paulus fick utstå.

Att ivra för något är att brinna för något. I det här fallet, att ivra för Jesus!

Herren är en nitälskade Gud, han brinner och ivrar för församlingen och deras vandring med honom, för människor och deras frälsning, för att hans egna ord ska läras ut rätt och bära frukt, för att människan ska mogna i tron och ha honom (Jesus Kristus vår Herre och Gud) kär.

”Jag håller mig vaken under nattens väkter, för att begrunda vad du sagt” Psaltaren 119:148

Så ivra min vän och håll inte tillbaka din hängivenhet. Däremot har vi en tendens att i vår iver gå utöver Gudsord eller t.om springa före Jesus. Vi kan ivra i en mild och sansad hjärta med vördnad och respekt för Guds allvetande, vägledning och nåd. 

Begrunda Guds ord gör vi fram till Jesus kommer tillbaka. Du kan studera ett brev i resten av ditt liv, och så inser du när Jesus kommer tillbaka att du hade visst missat lite ändå.

De flesta av oss har inte gått teologisk utbildning (inget emot teologisk högskola utbildning) men vad spelar det för roll min vän? Alla kan lära känna Kristus, från den minste till den störste, den yngste till den äldste. Herren valde de ödmjuka, de olärda, de ovisa och sade; följ mig. Då gör vi som han säger och så följer vi som de naiva lärjungarna som inte förstod någonting till att börja med. Lärjungarna förstod mer och mer med tiden, och ännu mer klart blev det på pingstdagen då den Helige Anden föll över dem.

Begrunda Herrens ord och var inte för snabb med tolkningen, låt anden leda och lära i frid och med glädje. stressa inte, och framför allt. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, kraft och förstånd – Då kommer vi märka att det är Guds nåd som för oss till insikt om Jesus Kristus och inte vår egna vishet och iver.

Rom 12:11
Ords 23:17
2 kor 11:2
Gal 4:18
Luk 12:35
Heb 4:11

Nåd och frid.


Stäng meny