Fattig i anden

Fattig i anden

Vad är sann rikedom? Är det att ha allt man kan önska sig? Är det att ha många vänner? Att leva ett hälsosamt liv?

I uppenbarelseboken kapitel 2 och 3 talar Jesus till olika församlingar. Till församlingen i Laodicea säger han:

”Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.”

Rikedom handlar om så mycket mer än levnadsförhållanden. Man kan ha allt som man har drömt om, men ändå kan man vara fattig. Man kan ha alla vänner i världen, leva ett hälsosamt liv, göra meningsfulla saker, men ändå vara fattig. Att ha allt gott som man kan tänka sig, utan att ha Jesus, det är ett liv i fattigdom. Det kanske ser bra ut på ytan; du kanske till och med mår ganska bra och tänker att allt är som det ska. Men är det verkligen det?

Vi har en välfärd i Sverige som är bättre än de allra flesta andra länders. Men det verkar som om denna framgång är ganska skör. För det är så många i Sverige som ändå mår så dåligt.

Jesus säger till församlingen i Smyrna:

”Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik.”

Läser man vidare kan man se att de i Smyrna blev hånade, kastade i fängelse och till och med dog martyrdöden. Men Jesus säger att de här personerna är rika, medan han säger att de som trodde att de hade allt och inte behövde något, var fattiga. Kanske låter det här som en motsägelse, och kanske tänker du att de som är förföljda inte har något att glädja sig över. Att deras enda hopp är att bli befriade från lidandet som de utstår. Men Bibeln säger tvärtom,

”Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er:” (1 Pet 4:14)

Paulus beskriver vid ett tillfälle att han och hans sällskap när de var i en riktigt svår situation, inom sig redan hade fått dödsdomen för att de inte skulle lita på sig själva utan på Gud, som uppväcker de döda (2 kor 1:9). Lidande är inte något att eftersträva i sig själv och det är inget Gud kastar på oss för att undervisa oss. Men när vi lider för Jesu namns skull, så får vi en tröst som är så mycket större än all smärta som finns i hela världen (1 Pet 5:10).

Samtidigt blir vi ödmjuka, eftersom vi måste lita på Gud. I Lukasevangeliet står det till och med att vi ska hoppa av glädje när vi blir förföljda för hans namns skull. Kanske har vi något att lära oss av de runt om i världen som blir förföljda för sin tro på Jesus? Finns det en rikedom här, som vi har missat? När lidanden överväldigar är Guds nåd desto större. Så stor att det som borde vara det hemskaste i världen blir fyllt med glädje och frid. Vår Gud är helt enkelt underbar.

Jesus säger:

”Saliga är de som är fattiga i Anden, dem tillhör himmelriket” (Matt 5:3)

När vi är fattiga i oss själva, inser att vi inte har något att komma med och att vi är hopplösa utan Jesus; då finner vi en rikedom som är större än all den här världens skatter. Det finns levande vatten för alla de som tror på Jesus och det finns bröd som mättar själen till fullo.

De som är fattiga i anden är saliga. För de har ingen annan utväg än Jesus. De är saliga, därför att de har slutat att lita till sin egna förmåga och inser att de inte är något i sig själva. De räknar sina egna prestationer och goda gärningar som skräp, därför att de har funnit det som är långt mer värt, Kristus Jesus vår Herre. (Fil 3:7-9)

Lucas.

Stäng meny