Så har förföljelsen alltid hjälpt Guds rike framåt

Så har förföljelsen alltid hjälpt Guds rike framåt

 

” Så har förföljelsen alltid hjälpt Guds rike framåt. Vad stormen är för luften och vad de mulna regndagar är för jorden, det är förföljelsen för Guds församling – En förklädd välsignelse ” Lewi Pethrus –

Under förföljelse har det alltid blivit motsatseffekt . Fler kommer till tro, istället för att tron på Jesus skulle utplånas.

Medan det är en hemsk sak, så säger Guds ord ” Så kommer också alla som vill leva gudfruktig i Kristus Jesus att förföljas ” 2 tim 3:12 (Läs gärna hela kapitlet) 

Ja, bli inte förvånad av de prövningar och svårigheter som ni kommer få möta på grund av tron på Jesus. Det kommer komma svåra tider för de som bekänner Jesus och hans sanna ord. Även i det lugna fina Sverige. Ja, det kommer. I denna stund som jag skriver så förföljs ca 245 miljoner kristna för sin tro i de 50 värsta länderna enligt information ifrån Opendoors. Vi kanske har svårt att greppa det idag, men be för att de ska fortsätta bekänna Jesus som sin frälsare och Herre – Det är Guds nåd, att de mitt i lidandet upphöjer Gud.

Därför, förbereder vi oss, genom att dra oss närmre Jesus och redan idag frimodigt står för Guds ord då det ännu inte är en fara för våra liv, så när det väl blir svårare tider står vi grundade i Kristus.
Herren kommer hjälpa oss att vara honom trogen.

” Den som bekänner Jesus som Herre, honom kommer Jesus bekänna inför sin fader, och den som inte bekänner Jesus som herre, kommer inte Jesus bekänna inför sin fader ” 

 

Nåd och frid

Jason

Stäng meny