Män. Del 1

Män. Del 1

Pornografin tar död på oss. Pornografin försvagar församlingen. Pornografin är livsfarlig. Fly ifrån det, så som Josef flydde ifrån Potifars Hustru. Spring för allt du har. Som om du inte har något att förlora. Var ärlig med era hustrur, var ärlig med era vänner, och om du så behöver stå på dina knän i bön varje dag tills det släpper så är det värt var enda sekund. Pornografin orenar samvetet, den förminskar kvinnorna och din vardag fungerar inte. Pornografin är hemsk att prata om. Men viktigt. Vem vill höra sig själv prata om det? Men det är viktigt.

Varför är det farligt för dig själv, och vad gör det mot andra? Och framför allt, vad gör det med din relation till Jesus?

Frågan är: Är du villig att bli fri, eller tycker du om det fortfarande?

” Vad jag vill säga är detta: Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.” Galaterbrevet 5:16-17

Del 2 kommer senare.

Frid!
/J

Stäng meny