Män. Del 2 – Hur blir en man fri ifrån Pornografi?

Män. Del 2 – Hur blir en man fri ifrån Pornografi?

P.s “Bloggserien heter ” män” för vi riktar oss framförallt mot män inom församlingen. Vi förstår det finns dessa problem hos kvinnor också men inte alls i närheten som det gör för män. Dessutom är kvinnor och unga barn de som får lida mest av porrindustrin.

Jesus kom inte för att döma oss min vän, han kom verkligen för att rädda oss av all sin kärlek. På riktigt. Du är förlåten. Jesu blod gjorde dig ren. Jesus kristus blev en förbannelse på korset istället för oss. Så bli inte lurad av någon eller något att du inte är älskad. Enormt älskad där inga ord kan beskriva det. Bara Jesus kristus handling på korset kan beskriva det och ändå är det så stort så vi inte kan greppa det helt. Men vi söker efter att greppa det. Av nåd genom tro på Jesus blir vi frälsta.

Endast genom Jesus kristus och hans enorma nåd blir en man fri. Den sonen sätter fri, är verkligen fri. Sök honom, tala, be och bekänn dina synder även om Jesus redan vet om allt.

Hebreerbrevet ” Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden”

Herrens nåd fostrar oss. Ge inte upp förs kristus kommit för att hämta hem oss till att leva för evigt med honom, under tiden sprider vi goda nyheten om Jesus i vårt land och i världen. Vårat hem är hos Jesus. Det liv vi lever på jorden är för en tid, så låt oss kasta bort hur vi en gång levde, och nu sträva efter Jesus.

Självfördömelse, brännmärkta samveten och likgiltighet är frukten av ett långt beroende.

Frid, gott samvete, självbehärskning, glädje och mildhet är frukten som Guds nåd ger för var och en som tror på honom och söker honom. Du kan, och du kommer bli fri, om du kastar dina bördor på Jesus, varje dag. Och du kommer inte bara klara av frestelsen, du kommer kunna hjälpa andra. Ett steg tillbaka bara. Ett steg. Det enda du har att ge är din vilja och dig själv. Det Jesus ger är motivationen, inspirationen, hoppet, självbehärskningen, kraften, glädjen, kärleken och en växande Gudsfruktan. Detta är den Helige Andens verk. Tappa inte hoppet min vän och var tålmodig i bönen.
Hoppas relationen till Jesus ska vara drivkraften till att lämna pornografi beroendet min broder och kämpa den goda kampen inom detta område.

Och glöm inte att prata med någon om det.

All kärlek och nåd!
Välsignelser.

To be continued.

Har du missat del 1 ? Gå tillbaka och kolla på det om du vill.

Frid
Jason

Stäng meny