260 Miljoner förföljda kristna.

260 Miljoner förföljda kristna.

”Men ju mer man plågade dem, desto mer förökade de sig och desto mer spred de ut sig, så att man hyste fruktan för israels barn. Egyptierna tvingade israeliterna att arbeta som slavar.” 2 Mos 1:12-13

Jag vet att det här är sån kort vers i jämförelse med hela historien här i andra moseboken, men det fick mig och tänka på detta –

Under den här tiden som versen talar om, så hade Israel, det hebreiska folket, eller med andra ord, judarna –  vuxit till ett stort folk. Israels folk blev nämligen välkomna till Egypten en gång i tiden för att bo där och ta del av allt gott (läs om Josef i 1 Moseboken). Eftersom Josef, genom Guds nåd hade räddat hela Egypten från den svåra hungersnöden.
Nu hade Israels folk blivit stort, och den nya farao kände inte till Josef eller Jakob.
Den nya farao börja känna sig hotad, han blev nojig, eftersom israels folk skulle kunna samarbeta med Egyptens fiender och ta över landet. (vilket var faraos egna rädslor som inte var sanna).
Men  för att undvika detta gjorde han israels folk till slavar istället. Israel blev plågade och förtryckta i landet, men desto mer förökade de sig och spred ut sig.
Detta var skrämmande för farao, så de fick arbeta som slavar.
Farao gjorde inte det som var gott i Guds i ögon. Gud såg till att Israels folk blev fria.

Det här är en sann historisk händelse!

Idag blir judar fortfarande förtryckta på olika sätt i världen och få möta på hån samt hot ifrån andra. Herren har sin hand över israels land, även om de möter mycket motstånd från många håll. 

Men även kristna blir förtrycka och förföljda, mördade och slagna.
Ungefär 260 miljoner kristna förföljs idag i delar av Asien, mellanöstern, Europa, även Sydamerika.
Antalet förföljda ökar varje år, men antalet frälsta ökar också!

Desto mer de kristna blir förföljda, desto fler människor hör evangeliet och kommer till tro. Och man undrar, hur är det möjligt?
Guds nåd, Guds nåd att människor under så svåra plågor fortfarande inte förnekar Jesus. Guds nåd att människor nås med evangeliet och blir frälsta. I många av de svårare länderna blir många människor frälsta, även om deras regering går hårt emot dom. Just nu, 2020 har varit svårt år för många kristna under förföljelse.

De förföljda försvarar sig inte med våld. Det är ett folk som ber, och de ber ”Hjälp mig vara uthållig så jag inte förnekar ditt namn Jesus” 

Förföljelse är långt bort från vår verklighet i Sverige, men det blir svårare och svårare här också, och det kommer bli svårare. Men vi ska vara tacksamma för det vi har idag, men inte tappa glöden för Jesus! För när förtrycket mot oss kristna ökar så vill vi stå grundade på Kristus. Vi blev förlåtna för vår synder, vi var en gång slavar under orättfärdigheten. Nu är vi fria i Jesus Kristus. Och vi kommer stå fast, hur är det möjligt? Guds nåd.

https://www.open-doors.se/wwl
Ifall du vill läsa mer om de 50 mest förföljda länderna.

Läs gärna hela historien ifrån 2 Moseboken kapitel 1 och framåt, samt det som händer innan i 1 Moseboken.

Nåd och Frid!

Stäng meny