Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden

Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden

Jakob var omtänksam och brydde sig om sin hjord, sin boskap och folket som var med honom.
Jakob hade kunnat lämna några av hans tjänare efter sig som fick ta hand om folket, barnen och boskapen medan Jakob själv hänger på sin bror Esau i förväg till den plats de skulle. Jakob hade också kunnat pressa boskapen att gå fortare. Men Jakob ville hellre gå med sin boskap, och i den takt de mår bäst av. En Herde för sitt folk. Jakob ville inte att någon skulle komma efter på vägen eller lämnas kvar ensam. Han ville hjälpa alla fram dit de skulle. Sann historisk händelse, i Gamla testamentet.
Samtidigt en skugga, en bild, ett vittnesbörd om Jesus Kristus. Inte bara dog Kristus för oss och sedan återuppstod. Han vill inte att någon som kommit till tro på honom, ska komma efter på vägen, ska ramla bort. Och alla som inte tror på honom, vill han ska komma till tro så de kan följa med.

Jesus är vår Herde, som manar gott för oss, han är vår Vän som vill vi ska lära känna honom, han är vår Herre som vi får tjäna. Och alla som han har fått i sin hand, släpper han inte.
Kanske, någon går ifrån och sluta gå med Jesus, förnekar hans namn, aldrig mer vända om. Men då är det ett eget val, inte Kristus. Han leder oss, dag för dag med tålamod och ödmjukhet. Han pressar oss inte, så vi går under. Men han fostrar oss till ett rättfärdigt liv. Nåden fostrar oss till ett rättfärdigt liv, eftersom vi inte ens förtjänar honom, men ändå är han så tålmodig och mild med oss igenom allt.

Jesus är vår Herde, han är större än Jakob, större än Abraham, större än Apostlarna. Han är Gud och lämnar inte sitt folk ensam.

“Men Jakob svarade honom: Min herre ser själv att barnen är små och att jag har får och kor med mig som ger di. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden. Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med, tills jag kommer till min herre i Seir.” Då sade Esau: “Låt mig lämna kvar en del av mitt folk hos dig.” Men Jakob svarade: “Varför det? Låt mig bara finna nåd för min herres ögon.” 1 Mos 33:13-15

Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Joh 10:27-28

Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 1 Pet 5:3

Jesus satte sig ner, kallade på de tolv och sade till dem: “Om någon vill vara den förste skall han vara den siste av alla och allas tjänare.” Mark 9:35

Läs gärna hela 1 mos kapitel 33 för en större inblick i historien och varför Jakob mötte upp Esau, vad hade hänt innan, vad hände efter?

Välsignelser!

Stäng meny