Predika Jesus

Predika Jesus

Självcentrerat, självkänsla baserad coachnings predikan hörs mer och mer i församlingar. 

Det låter som vilken coach som helst som får betalt för att uppmuntra till självkänsla bara det att dessa möten är gratis med Gud i.

Predika Jesus! Predika inte för människans självkänsla på gudstjänsterna utan predika för människans frälsning. Det är Jesus och endast Jesus vi finner frid, trygghet, identitet och syndernas förlåtelse hos. 

Jesus räcker och vi har en hel bibel o tala ifrån. 

Det blir ingen kraft i predikan annars, bara en människa som försöker leverera ett budskap på snyggt sätt. Det har inte Jesus någon glädje i. Gå tillbaka till bönen och ordet så det blir ett tal med kraft fött av Vår Gud för den specifika tiden.

Menar inte o låta hård, men det är Jesus och hans nåd för människans frälsning och vår mognad i tron det handlar om. Det är redan ett stort sår , färre frimodiga och helhjärtade predikningar som inte är grundande i bönen och ordet med Jesus, istället har det blivit mer coachning tal grundat på egna ideér och talanger. Det är inte Ande och Liv i det. Fortsätter det så, så kommer det inte sluta bra.

Jesus Jesus Jesus kan det aldrig bli för mycket av. Predika Jesus.
Underbart är hans namn.

Vad säger bibeln om det?

”Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.”
Andra Korintierbrevet 4:2-5 SFB98

”Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.”
Första Korintierbrevet 2:5

” Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken” Rom 1:16

Frid och nåd 🍁
Jason

Stäng meny