Trons lydnad

Trons lydnad

Denna korta text är Ljudavskrift ifrån IBelieves podcast.


I Romarbrevet 1:5 skriver Paulus om trons lydnad. Det låter som ett ganska tungt ord. vad betyder det egentligen?

Det finns en viss tyngd i det här ordet och i det som Paulus säger. Kollar vi grundspråket för ordet lydnad så är det efterlevnad, efterföljelse och lojalitet. Det är också väldigt nära ett annat ord som betyder höra och förstå.
Jesus säger ”älska mig av hela era hjärtan” då ska vi älska honom av hela våra hjärtan. Jesus säger ”lita på mig och bekymra er inte för något” då ska vi ju lita på honom och inte bekymra oss för något. Jesus säger ”bekänner ni mig in för människor så ska jag bekänna er inför min Fader som är i himlen” då vill jag bekänna Jesus inför människor så Kristus bekänner mig inför Fadern. Om samhället säger något är fel men Guds ord säger att det är rätt eller om samhället säger att något är okej, men Guds ord säger att det inte är okej så väljer vi ju så klart att lita på Guds egna ord i alla lägen. Vi ska inte vara ögontjänare och försöka få andra att tycka om oss. Det är bättre att lita på Guds ord även om människor skulle gå emot oss. så ändra inte på Guds ord för att passa in hos andra.

Alltså det Paulus vill få sagt är att inte bara tro på Jesus och sedan gå sin egna väg utan målet i det Paulus skriver om i Romarbrevet och även i alla andra brev är att vi ska tro på Kristus och följa honom, lyssna på honom, lyda honom och ha tillit till hans ord. Det Paulus sedan kommer skriva i Romarbrevet är mycket att ta in.

Jesus vill vårat bästa. Han är otroligt barmhärtig och nådefull mot oss. en lärjunge erkänner sin svaghet och ber Kristus om hjälp att överhuvudtaget kunna lyda honom. Det är trots allt många gånger som vi går vår egna väg eller syndar emot honom. Tack Jesus för hans nåd! Vem skulle annars kunna följa honom? Jag menar han har ju bevisat sin kärlek till oss genom att ta vår synd och skam fastspikat på korset och slängd i glömskans hav. Du är satt fri i tron på Kristus fri att tjäna honom, fri att ära honom och fri ifrån syndens makt. Och du är lovad evigt liv. Vilken nåd. Det är klart att vi kan lita på Jesus med hela våra liv.

Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna, evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur[a] föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus.

Välsignelser!
Mvh
Jason & Lucas

 

Stäng meny