Väck mitt hjärta på nytt

Väck mitt hjärta på nytt


”Ge din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?” 1 Kungaboken 3:9

Kristus är lagens slut, Kristus är vår rikedom, Vår tröst, vårt hopp, vår vän men också vår Herre och kung! En bön, om ett lydigt hjärta, ett hjärta som lyder och förlitar sig på Hans nåd, Hans kraft. Ett hjärta, där inte mina åsikter är det viktiga, utan vad Guds ord säger är viktigt. Om vi hade ett lydigt hjärta, så skulle vi inte tolka bibeln hur som helst. Vi skulle inte rycka bort verser och vi skulle inte kompromissa med vår tro på Jesus och hans underbara ord. Ett lydigt hjärta till Jesus är också ett vist hjärta. En sådan person kommer hålla sig på Guds vägar i alla väder.

Ett hjärta som låter sitt liv präglas av vår Herre Jesus Kristus vilja är i sin tur ett förståndigt hjärta. Nu lurar vi oss inte, vishet är ifrån Gud, och han är den ende som är vis som det står i slutet av Romarbrevet kapitel 16. Om han nu är den ende vise, så är ett lydigt hjärta till honom något oerhört stort. Vi behöver hans vishet, i dessa svåra tider som just nu är och för resten av våra liv och enda in i evigheten och vidare.

Tyvärr började Salomo gå sin egna väg och lät sig förledas av vackra kvinnor. Det var inte kvinnornas fel, det var Salomos egna val att följa sina egna onda begär. Tyvärr drog han sig ifrån Gud, mer och mer. Detta även i hans höga ålder.

Det leder tanken vidare till Ett hängivet hjärta, ett hjärta som av glädje ger sig till Kristus och lyder hans ord. Hängivenhet innebär också att med hela våra liv, våra tankar, och med vår kropp följa Kristus, ur våra allra innersta lovprisar vi och lovsånger vi vår Frälsare. Med vår mun och kropp, och ibland i vår förkrosselse ger vi oss själva till honom, i tacksamhet till honom. I nöd och brist, i ångest och förlust prisar vi Kristus.

Hängivenhet i sin tur, är inte långt ifrån att vara ivrig. Ivra för Jesus är gott, ibland kan vår iver springa före Jesus, och reagera lite för fort. Men om det ivriga landar i en god hängivenhet och i lydnad till Jesus så bär det rikt med frukt.

Gud sade till Salomo i vers 5 ”Bed mig om det du vill att jag ska ge dig ” Inte bara ber vi om att Corona sjukdomen ska lugna ner sig, vi ber också om ett lydigt hjärta, ett vist hjärta, ett hängivet hjärta, ett ivrigt hjärta. Herre min Gud! Väck mitt hjärta på nytt så som det brann för dig en gång i tiden, tillbaks till bönens kammare. På morgonen. då klockan ljuder, på kvällen då mörkret faller vill jag vara dig nära.

Läs gärna hela kapitel 3 av 1 kungaboken så du får med dig hela kontexten om just denna händelse då Salomo ber om ett lydigt hjärta. Hur ska Salomo kunna leda ett helt folk utan ett lydigt hjärta till Gud? Hur ska du och jag kunna vandra inför Herren och varje dag närma oss honom utan ett lydigt hjärta? I det här är Gud trofast och hjälper oss svaga människor. Bara det är nåd. Allt genom tron på Jesus Kristus tack vare det verk han gjorde på korset, syndernas förlåtelse för hela mänskligheten. För dig som ännu inte tror på honom, ska du veta det, var du än är, i karantän eller ej, så väntar han på dig.

Guds rika välsignelser!
Nåd och frid

Jason.

Stäng meny