Uthållighet

Uthållighet

Ordet uthållighet i grekiskan har egentligen ingen negativt klang. Om vi kollar på definitionen av ordet uthållighet så är det – att hålla ut, tålmodig, uthärda ” med definitionen av ” i Glädje och hoppfullt ” En uthållighet som inte viker även om det gör ont.

Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. ” 1 Pet 4:16 

Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod , tålamodet fasthet och fastheten hopp, och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss. Rom:3-5

Eller när Jesus säger att ” Saliga ( som betyder lyckliga eller välsignade ) är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himmelen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Matt 5:10-12

Vi kan i glädje gå igenom lidandet för hoppet som är framför oss. Paulus säger så här: Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår” (Rom 8:18)

Även i de saker vi anser är självklart, behövs uthållighet och hjälp från Gud. Det är uthålligt att kasta sig till Jesus varje dag, att vandra inför honom varje dag. Det är uthålligt att bevara sitt hjärta ödmjukt genom att vandra inför Herren. Det är uthålligt att i kampen kasta alla sina bördor till Jesus, då ska han ge oss ett milt och ödmjukt hjärta. Det är nåd och barmhärtigt av Gud, att den Helige Anden hjälper oss i vår svaghet. V tjänar Herren i uthållighet samtidigt som vi tjänar i glädje och hopp i den kraft Herren ger oss. Jesus tröstar oss också eftersom lidandet, kampen vi går igenom i livet av olika slag kan göra väldigt ont. Men var vid gott mod, Han, Kristus, har övervunnit världen. Därför kan vi samtidigt glädja oss.

Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Heb 10:36

Vem ska hjälpa oss med det här?
Tack Jesus för att du tar hand om oss små!

Nåd och Frid.


Stäng meny